Dân ĐN chuyển từ mode cách ly qua hẳn sinh hoạt bth

Diễn đàn Game VN Thư Giãn Express – Bản Tin Cuối Ngày Đào hầm trữ thức ăn thôi – WAVE 3: It”s Over 1000!!. Thảo luận trong ” bắt đầu bởi N. Emblem, 21/1/20. Có cách ly tiếp tục sau 15/4 hay ko. Có. 119 phiếu 50.6%. Ko. 13 phiếu 5.5%. CHÁU Ứ CHỊU ĐAAAAÂU. […]

Continue Reading