Scratch To Unity: Operators

Beginner Scratch Tutorial Unity

This post provides a handy reference guide to go from Scratch’s “Operators” category of code blocks to C# with Unity.

và CS Mỹ khi đã open-fire nó ko xét nam nữ gì đâu
Friday September 11, 2020

Thư Giãn Express – Bản Tin Cuối Ngày LD – Vụ Đồng Tâm: Hai con trai Lê Đình Kình bị đề nghị mức án tử hình. Thảo luận trong ‘Thư Giãn Express – Bản Tin Cuối Ngày’ bắt đầu bởi 20/02/2020 6/9/20 lúc 23:51. Trang 25 của 25 trang

The post và CS Mỹ khi đã open-fire nó ko xét nam nữ gì đâu appeared first on Dua xe moto.

Code Blocks
Click on the picture of any of these Scratch code blocks to see how to write similar code statements in C#.

COM” Bảng xếp hạng Bể bơi ngày hè
Wednesday September 09, 2020

Game Bể bơi ngày hè. Bạn đang chơi trò chơi Bể bơi ngày hè là một game online hay tại chuyên mục Game Vui nhộn của Trò Chơi Việt . Hiện tại đang có cao thủ đang trực tuyến 24h chơi game vui này cày điểm và cùng vì nó quá hay. Thật khủng và […]

The post COM” Bảng xếp hạng Bể bơi ngày hè appeared first on Dua xe moto.

int score = 5 + 6; // 11
int age = score + 1; // 12
int total = score + age; // 23
score += 1; // 12
score++; // 13

int score = 10 – 5; // 5
int age = score – 1; // 4
int total = score – age; // 1
score -= 1; // 4
score–; // 3

int score = 3 * 5; // 15
int age = score * 2; // 30
int total = score * age; // 450
score *= 3; // 45

Game thủ Việt “dạy hư nhau” cách soi
Tuesday September 08, 2020

Mobile & Social. Phong Lăng Thiên Hạ kết hợp cùng Action C “gây choáng” gamer cùng phim ngắn “không thể kiếm hiệp hơn”, sẵn sàng OB 10/09. thinga  | 09/09/2020 01:30 PM Hàng triệu game thủ Lửa Chùa ăn quả lừa cay đắng, bị dắt mũi theo kịch bản không thể tin nổi. PABJE – […]

The post Game thủ Việt “dạy hư nhau” cách soi appeared first on Dua xe moto.

int score = 10 / 3; // 3
double amount = 7.0 / 2.0; // 3.5
int total = score / score; // 1
score /= 3; // 1

int score = Random.Range(1, 11); // Could be one of [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
float time = Random.Range(0f, 1f); // Could be any value between 0 (inclusive) and 1 (inclusive)
float amount = Random.value; // Could be any value between 0 (inclusive) and 1 (inclusive)

bool result = 10 > 3; // true
result = 3 > 10; // false

bool result = 10 < 3; // false
result = 3 < 10; // true

bool result = 10 == 10; // true
result = 10 == 3; // false

bool result = true && true; // true
result = true && false; // false
result = false && true; // false
result = false && false; // false

bool result = true || true; // true
result = true || false; // true
result = false || true; // true
result = false || false; // false

bool test = false; // false
test = !test; // true

string name = "Jon" + " the great!"; // "Jon the great!"
string firstName = "Jon";
string lastName = "Parham";
string fullName = string.Concat(firstName, " ", lastName); // "Jon Parham"
string[] fruits = { "banana", "grape", "strawberry" };
string allFruits = string.Join(", ", fruits); // "banana, grape, strawberry"

string name = "Jon";
string firstLetter = name.Substring(0, 1); // "J"
string secondLetter = name.Substring(1, 1); // "o"
string lastTwoLetters = name.Substring(1, 2); // "on"

string fruit = "apple";
int letterCount = fruit.Length; // 5

string fruit = "apple";
bool test = fruit.Contains("a"); // true
test = fruit.Contains("app"); // true
test = fruit.Contains("b"); // false

int mod = 10 % 3; // 1

float result = Mathf.Round(3.2f); // 3
result = Mathf.Round(3.7f); // 4

float result = Mathf.Abs(-3f); // 3

float result = Mathf.Floor(3.7f); // 3

float result = Mathf.Ceil(3.3f); // 4

float result = Mathf.Sqrt(4f); // 2

float result = Mathf.Sin(4f); // -0.7568025

float result = Mathf.Cos(4f); // -0.6536436

float result = Mathf.Tan(4f); // 1.157821

float result = Mathf.Asin(0.5f); // 0.5235988

float result = Mathf.Acos(0.5f); // 1.047198

float result = Mathf.Atan(0.5f); // 0.4636476

float result = Mathf.Log10(100f); // 2

float e = (float)System.Math.E;
float result = Mathf.Pow(e, 2); // 7.389056

float result = Mathf.Pow(10, 2); // 100

Links
Here are a few links that are relevant to this material and can help you dive a little deeper if you need more help.

Random
Mathf
String
Scratch Wiki for Operators Block

Summary
This should cover all of the code blocks in Scratch’s “Operators” category. If you have any questions about this reference guide feel free to ask below.
If you find value in my blog, you can support its continued development by becoming my patron. Visit my Patreon page here. Thanks!